Ηλεκτρικά σκούτερ: Γιατί αυξάνεται η χρήση τους στην Ελλάδα;

Τα ηλεκτρικά σκούτερ αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα οχήματα προσφέρουν μια αναμφίβολα καλύτερη και πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση αναφορικά με τα μέσα μετακίνησης στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, παρατηρείται σημαντική αύξηση στη χρήση ηλεκτρικών σκούτερ στην Ελλάδα και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον.


Η ελληνική κυβέρνηση προωθεί τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών σκούτερ στην Ελλάδα είναι οι προσπάθειες της κυβέρνησης να προωθήσει τις βιώσιμες μεταφορές. Η ελληνική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μια σειρά από προγράμματα και κίνητρα για να ενθαρρύνει τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων φοροελαφρύνσεων και ειδικών θέσεων στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα. Επιπλέον, η κυβέρνηση επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη υποδομών φόρτισης, διευκολύνοντας τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων να φορτίζουν τα οχήματά τους ανά πάσα στιγμή.


Η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων στα περιβαλλοντικά θέματα

Ένας άλλος παράγοντας που οδηγεί στην αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών σκούτερ στην Ελλάδα είναι η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά οφέλη των ηλεκτρικών οχημάτων. Τα ηλεκτρικά σκούτερ παράγουν μηδενικές εκπομπές ρύπων, πράγμα που τα καθιστά ελκυστική επιλογή για τους οδηγούς που θέλουν να συνεισφέρουν με τον τρόπο τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι αυξανόμενες ανησυχίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή ενθαρρύνουν περισσότερους ανθρώπους να στραφούν στα ηλεκτρικά οχήματα.


Κυκλοφοριακή συμφόρηση στα αστικά κέντρα και οικονομία

Η οικονομική αποδοτικότητα είναι ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην αυξανόμενη δημοτικότητά που έχουν τα ηλεκτρικά σκούτερ στην Ελλάδα. Το ρεύμα είναι φθηνότερο από τη βενζίνη, πράγμα που σημαίνει ότι οι οδηγοί μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα στο κόστος των καυσίμων μακροπρόθεσμα. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στη χώρα μας, διότι στις μεγαλουπόλεις στην Ελλάδα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, πράγμα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την τεράστια κατανάλωση καυσίμου. Εν ολίγοις, αυτό σημαίνει πως ενώ το αρχικό κόστος ενός ηλεκτρικού σκούτερ μπορεί να είναι υψηλότερο από το κόστος ενός βενζινοκίνητου, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας με την πάροδο του χρόνου είναι κατά πολύ χαμηλότερο. 


Πολλοί κατασκευαστές ηλεκτρικών σκούτερ επενδύουν στην Ελλάδα

Κάτι ακόμη που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι αυξάνεται η διαθεσιμότητα των ηλεκτρικών σκούτερ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, όλο και περισσότερες βιομηχανίες- κατασκευαστές ηλεκτρικών σκούτερ επενδύουν στη χώρα μας. Αυτό συμβαίνει διότι οι μεγάλοι κατασκευαστές γνωρίζουν πως η αγορά γύρω από τα ηλεκτρικά σκούτερ ολοένα και μεγεθύνεται και θεωρούν πως η χώρα μας, η οποία αντικειμενικά βρίσκεται λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, σιγά σιγά θα στραφεί περισσότερα στα ηλεκτρικά οχήματα, και δη στα ηλεκτρικά σκούτερ.

 

Σύνοψη

Εν κατακλείδι, τα ηλεκτρικά σκούτερ γίνονται ένα όλο και πιο δημοφιλές μέσο μετακίνησης στην Ελλάδα, με γνώμονα τις κυβερνητικές προσπάθειες για την προώθηση βιώσιμων μεταφορών, την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των Ελλήνων για τα περιβαλλοντικά οφέλη των ηλεκτρικών οχημάτων,  τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και προφανώς την αυξανόμενη τάση κολοσσών-κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων να επενδύουν στη χώρα μας ανοίγοντας αντιπροσωπείες. 

Βάσει των παραπάνω, μπορούμε εύκολα να εξαγάγουμε το συμπέρασμα πως τα ηλεκτρικά σκούτερ ήρθαν για να μείνουν, πράγμα που σημαίνει πως στο κοντινό μέλλον θα βλέπουμε όλο και περισσότερα τέτοιου είδους οχήματα στους δρόμους της Ελλάδας.